Menntaskólinn í Reykjavík

Íþróttir

Íþróttir

Lýsing

Íþróttir og heilsurækt þar sem byggt er ofan á grunnþættina. Aukin áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð nemenda og að nemendur skilji mikilvægi mismunandi ákefðar í íþróttum og heilsurækt. Nemendum er kynnt hvernig þeir geti sett sér raunhæf markmið í íþróttum og heilsurækt. Einnig er áhersla lögð á hreyfingu utandyra við mismunandi aðstæður. Að auki er áhersla lögð á líkamsbeitingu og líkamsvitund. Einnig lögð áhersla á mikilvægi forvarnargildis íþrótta og heilsuræktar. Byggt er ofan á þekkingu nemenda í gömlum íslenskum og erlendum dönsum sem og hópdönsum. Kennsla fer fram innandyra sem utan. Að hausti býðst nemendum að taka valgreinar í fjórar vikur, breytilegar íþróttagreinar eftir árum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • mikilvægi fjölbreyttra þjálfunaraðferða allra grunnþáttanna og sjálfstæðra vinnubragða
 • mikilvægi þess að efla bæði líkamlegan og andlegan styrk með fjölbreyttri og markvissri hreyfingu með mismunandi ákefð
 • mikilvægi útivistar og þeim möguleikum sem bjóðast til hreyfingar utandyra
 • hvernig best sé að setja sér raunhæf markmið til heilsueflingar
 • samvinnu og tillitssemi
 • forvarnargildi líkams- og heilsuræktar
 • gömlum íslenskum og erlendum dönsum, samkvæmis- og hópdönsum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • þjálfa grunnþættina á markvissan og fjölbreyttan hátt ásamt því að öðlast leikni í að vinna sjálfstætt
 • finna leiðir til þess að efla bæði líkamlegan og andlegan styrk við mismunandi ákefð
 • búa sig undir útivist við mismunandi aðstæður með breytilegri ákefð
 • setja sér raunhæf markmið til heilsueflingar
 • stunda æfingar og hreyfingu sem stuðlar að bættri líkamsbeitingu og líkamsvitund
 • taka þátt í leikjum og æfingum sem efla jákvæða upplifun og viðhorf til heilsuræktar
 • dansa gamla íslenska og erlenda dansa, samkvæmis- og hópdansa

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skipuleggja og leysa af hendi verkefni sem snúa að eigin íþróttaiðkun og velja heilsurækt við hæfi
 • skipuleggja og meta mismunandi aðferðir til upphitunar, þol-, styrktar-, snerpu- og liðleikaþjálfunar. Einnig að meta mismunandi ákefð við hreyfingu
 • stunda útivist við mismunandi aðstæður og breytilega ákefð
 • setja sér raunhæf markmið til heilsueflingar
 • leysa af hendi æfingar og leiki sem viðhalda og bæta líkamlega-, andlega- og félagslega þætti
 • geta unnið með öðrum nemendum s.s. í hópverkefnum, boltaleikjum og dansi

Námsmat

Verkleg próf eru tekin bæði um jól og að vori. Að vori er einnig gefin námseinkunn fyrir allan veturinn sem samanstendur af mætingu og virkni í tímum.

Skammstöfun

ÍÞRÓ1AB02