Menntaskólinn í Reykjavík

Efnafræði

Efnafræði

Lýsing

Í þessum byrjunaráfanga fyrir náttúrufræðideild er fjallað um grunnhugtök efnafræðinnar sem framhaldsáfangar byggja á. Nemendur kynnast atómkenningunni og fá þjálfun í að vinna með mælieiningar SI kerfisins. Nemendur æfa notkun nafnakerfis og ritun efnajafna, læra að þekkja mismunandi gerðir efnahvarfa og spá fyrir um myndefni í helstu gerðum efnahvarfa.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ástandsformi efna og flokkkun efna í hrein efni, efnablöndur og efnasambönd
 • byggingu atóma, sameinda og jóna
 • grunnþáttum lotukerfisins
 • flokkun efna í jónaefni og sameindaefni
 • IUPAC nafnakerfinu fyrir einföld ólífræn efnasambönd og einfaldar lífrænar sameindir,
 • hugtökum um massa efna og efnismagn
 • hlutföllum í efnahvörfum
 • hugtökum um takmarkandi efni og ofgnótt
 • fræðilegri nýtni og hlutfallsheimtum
 • helstu gerðum efnahvarfa í vatnslausn

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • greina efni í hrein efni, frumefni, efnablöndur og efansambönd.
 • vinna með einingar metrakerfisins
 • ákvarða fjölda öreinda í atómi út frá sætistölu og massatölu
 • sýna byggingarformúlur einfaldra lífrænna efnasambanda
 • setja upp og stilla efnajöfnur
 • vinna með mól, massa, mólmassa, mólstyrk og þynningar
 • ákvarða nýtni í efnahvörfum
 • spá fyrir um myndun botnfalls við blöndun vatnslausna
 • rita efnajöfnu hlutleysingar sýru- og basa
 • rita formúlu-, jóna- og lokajónajöfnur
 • greina á milli rammra og daufra sýra

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vera læsir á efnatákn og efnajöfnur
 • tengja hugtök efnafræðinnar við efni og hegðun efna í umhverfi sínu
 • skilja samhengi milli stærða
 • nota gögn eins og lotukerfi, jónatöflur og aðrar töflur við lausn verkefna
 • meta trúverðugleika niðurstaðna útreikninga

Námsmat

Þátttaka og framlag í bóklegum og verklegum tímum, skilaverkefni og prófverkefni

Skammstöfun

EFNA1AM05