Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Stofnföll og bogaföll. Óákveðin og ákveðin tegur og hagnýting tegurreiknings. Þrepun, runur og raðir. Talningarfræði. Tvinntölur. Diffurjöfnur. Fylkjareikningur

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • stofnföllum og óákveðnum tegrum
 • helstu eiginleikum bogafalla
 • tegurreikningi og hagnýtingu hans
 • grundvallarreglu þrepunar
 • mismunar- og kvótarunum og kvótaröðum
 • undirstöðureglum talningarfræðinnar, þríhyrningi Pascals og tvíliðureglunni
 • undirstöðuatriðum tvinntalnareiknings, þáttun margliða og vísisfallinu
 • fyrsta og annars stigs diffurjöfnum
 • undirstöðuatriðum fylkjareiknings og Gauss Jordan eyðingu

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að reikna tegur með hluttegrun, innsetningu, umritun og skiptingu í stofnbrot
 • að reikna flatarmál, rúmmál, boglengd og yfirborðsflatarmál með tegrun
 • að sanna yrðingar með þrepun
 • að reikna markgildi talnarunu og summu mismunar- og kvótarunu
 • að kanna samleitni kvótaraða og reikna summu þeirra
 • að beita reglum talningarfræðinnar
 • að umrita tvinntölur milli rétthyrnds forms, pólforms og formsins ez og leysa jöfnur í tvinntalnamenginu.
 • að leysa fyrsta og annars stigs línulegar diffurjöfnur, hliðraðar og óhliðraðar
 • að leysa diffurjöfnur með aðskilnaði breytistærða
 • að beita reikniaðgerðum á fylki og leysa jöfnuhneppi með Gauss Jordan eyðingu

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi
 • öðlast aukið læsi á mál stærðfræðinnar
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og geta byggt upp sannanir
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og geta byggt upp sannanir
 • búa yfir gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna

Námsmat

Námsmat í þessum áfanga byggist á: reglubundnum skriflegum æfingum reglubundnum heimadæmum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám munnlegu yfirlitsprófi úr áföngum síðustu þriggja ára

Skammstöfun

STÆR3DT08(L) og STÆR4DT08(Ó)