Menntaskólinn í Reykjavík

6.b Eðlisfræðideild I

Tölvunarfræði

Lýsing

Forritun í hlutbundna forritunarmálinu Java. Gögn og segðir, klasar og hlutir, skilyrðissetningar og lykkjur. Fylki, endurkvæmni og röðun.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • gögnum og segðum
 • klösum og hlutum, notkun þeirra og smíði eigin klasa
 • skilyrðissetningum og lykkjum.
 • fylkjum
 • erfðum milli klasa
 • grunnhugtökum leitunar- og röðunarreiknirita
 • endurkvæmni

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • smíði einfaldra forrita sem vinna með inntak og úttak frá notanda
 • smíði einfaldra myndrænna forrita
 • að nota, skilja og útskýra þær röksemdafærsluaðferðir sem liggja til grundvallar í forritun.
 • að beita forritun til lausn tölulegra verkefna, svo sem greina núllstöðvar margliða
 • að meðhöndla umfangsmikil gögn með fylkjum
 • að brjóta verkefni niður í smærri viðráðanlegri einingar

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skilmerkilega með viðeigandi skjölun
 • beita skipulegum aðferðum við lausnir verkefna á sviði hugbúnaðargerðar
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi
 • vera læs á mál tölvunarfræðinnar

Námsmat

Námsmat byggist á
 • reglulegum skilum verkefna
 • frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám
 • misserisprófum

Skammstöfun

TÖLF2HH05