Menntaskólinn í Reykjavík

Líffræði

Líffræði

Lýsing

Gerð og starfsemi líffæra og líffærakerfa mannsins

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • gerð og mikilvægi húðar
 • hjarta og æðakerfi
 • vessa- og ónæmiskerfi
 • meltingu og meltingarfærum
 • öndun og öndunarfærum
  • starfsemi nýrna
  • gerð taugunga og taugaboða
  • byggingu heilans
  • skynjun og skynfæra
  • gerð stoðgrindar og vöðva
  • innkirtlakerfi
  • æxlunarkerfi

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • þekkja vefjagerðir og byggingu helstu líffæra mannsins
 • kryfja líffæri
 • gera smásjársýni
 • mæla blóðþrýsting
 • taka hjartalínurit
 • mæla starfsemi lungna
 • gera athuganir á helstu skynfærum
 • reikna út næringargildi fæðu
 • afla sér heimilda og gera heimildaritgerð

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • fjalla um líkamann og sýna skilning á virkni hinna mismunandi líffærakerfa
 • vinna eftir verklýsingum, skrá og túlka niðurstöður á skýrsluformi
 • lesa og nýta sér upplýsingar í fagtímaritum
 • geta skrifað og kynnt á formi fyrirlesturs heilstæðan texta um sérhæft, afmarkað efni innan líffræðinnar, byggt á vísindalegum heimilidum
 • afla sér frekari þekkingar á sviði lífeðlifræðinnar
 • taka ábyrgð á eigin lífi m.t.t. lífeðlifræðilegra þátta

Námsmat

Námseinkunn Stúdentspróf

Skammstöfun

LÍFF3CL08(H) og LÍFF4CL08(V)