Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Hagnýting diffrunar. Stofnföll og bogaföll, óákveðin og ákveðin tegur og hagnýting tegurreiknings. Þrepun, runur og raðir. Talningarfræði. Líkindareikningur. Diffurjöfnur

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • helstu eiginleikum bogafalla
 • tegurreikningi og hagnýtingu hans
 • grundvallarreglu þrepunar
 • mismunar- og kvótarunum og kvótaröðum
 • undirstöðureglum talningarfræðinnar, þríhyrningi Pascals og tvíliðureglunni
 • fyrsta og annars stigs diffurjöfnum
 • undirstöðuatriðum líkindareiknings, óháðum og skilyrtum líkindum og tvíliðulíkindum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að reikna flatarmál og rúmmál með tegrun
 • að sanna yrðingar með þrepun
 • að reikna markgildi talnarunu og summu mismunar- og kvótarunu
 • að kanna samleitni kvótaraða og reikna summu þeirra
 • að beita reglum talningarfræðinnar
 • að leysa fyrsta og annars stigs línulegar diffurjöfnur, hliðraðar og óhliðraðar
 • að leysa diffurjöfnur með aðskilnaði breytistærða
 • að finna stofnföll og reikna tegur með hluttegrun, innsetningu, umritun og skiptingu í stofnbrot
 • að setja upp og leysa bestunarverkefni með diffrun
 • að reikna líkur atburða í endanlegu líkindarúmi og óháðra atburða
 • að reikna skilyrt líkindi og tvíliðulíkindi

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi
 • öðlast aukið læsi á mál stærðfræðinnar
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og geta byggt upp sannanir
 • gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausn verkefna
 • búa yfir gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna

Námsmat

Námsmat byggist á reglubundnum skriflegum æfingum reglubundnum heimadæmum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám skriflegu yfirlitsprófi úr áföngum síðustu þriggja ára

Skammstöfun

STÆR3EE06(L) og STÆR4EE07(Ó)