Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Hornaföll, hornafallajöfnur og -ójöfnur. Samsett og andhverf föll. Vísis- og lograföll. Markgildi, samfelld og diffranleg föll. Óeiginleg markgildi og aðfellur. Ferilteikningar og hagnýting diffrunar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hornaföllum, hornafallareglum og þríhyrningareikningum
 • samsettum og andhverfum föllum
 • ræðum veldum
 • vísis- og lograföllum og helstu eiginleikum þeirra
 • eiginlegum og óeiginlegum markgildum
 • samfelldni og diffranleika falla
 • undirstöðuatriðum ferilteikninga

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að beita hornaföllum við þríhyrningareikninga
 • að umrita með hornafallareglum
 • að leysa hornafallajöfnur og -ójöfnur bæði með reikningum og myndrænt
 • að finna andhverfu falla og setja saman föll
 • að beita veldareglum og meðhöndla rætur og ræða veldisvísa
 • að greina helstu eiginleika vísis- og lografalla og leysa dæmi um hagnýtingu þeirra
 • að leysa vísis- og lograjöfnur og -ójöfnur
 • að reikna markgildi og leiða út markgildi einfaldra falla út frá skilgreiningum með epsilon og delta
 • að greina samfelldni falla
 • að beita reglum um samfelld föll
 • að finna diffurkvóta og afleiður falla og rita jöfnu snertla
 • að teikna ferla falla með því að finna halla, útgildi, aðfellur og skurðpunkta við ása
 • að setja upp og leysa bestunarverkefni með diffrun

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • öðlast aukið læsi á mál stærðfræðinnar
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og geta byggt upp sannanir
 • búa yfir gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna
 • gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausn verkefna

Námsmat

Námsmat í þessum áfanga er á fræðilegum þætti stærðfræði sem byggist á: reglubundnum skriflegum æfingum reglubundnum heimadæmum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám skriflegum og munnlegum misserisprófum

Skammstöfun

STÆR2DF08(L) og STÆR3DF09(Ó)