Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Hornaföll, hornafallajöfnur og -ójöfnur. Samsett og andhverf föll, lograr, markgildi og samfelld föll

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hornaföllum, hornafallareglum og þríhyrningareikningum
 • samsettum og andhverfum föllum
 • ræðum veldum
 • vísis- og lograföllum og helstu eiginleikum þeirra
 • eiginlegum og óeiginlegum markgildum
 • samfelldni
 • diffrun og aðfellum

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að beita hornaföllum við þríhyrningareikninga
 • að umrita með hornafallareglum
 • að leysa hornafallajöfnur og -ójöfnur bæði með reikningum og myndrænt
 • að finna andhverfu falla og setja saman föll
 • að beita veldareglum og meðhöndla rætur og ræða veldisvísa
 • að greina helstu eiginleika vísis- og lografalla og leysa dæmi um hagnýtingu þeirra
 • að leysa vísis- og lograjöfnur og -ójöfnur
 • að reikna markgildi
 • að greina samfelldni falla
 • að beita reglum um samfelld og diffranleg föll

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • öðlast aukið læsi á mál stærðfræðinnar
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og byggt upp einfaldar sannanir

Námsmat

Námsmat byggir á reglubundnum skriflegum æfingum heimadæmum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám misserisprófum

Skammstöfun

STÆR2SA07(H) og STÆR3DA06(V)