Menntaskólinn í Reykjavík

Íslenska

Íslenska

Lýsing

Fræði: Bókmenntasaga og bókmenntatextar frá upphafi til 1820
Ritun: Nemendur skrifi heimildaritgerð um ákveðið efni. Nemendur túlki og greini ljóð. Nemendur lesi nýútkomið íslenskt skáldverk og skrifi bókmenntaritgerð.

Þekkingarviðmið

Fræði.
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • sögu íslenskra bókmennta frá upphafi til 1820
 • hugarheimi fornbókmennta með því að lesa eina Íslendingasögu vandlega
 • ýmsum bókmenntatextum í lausu og bundnu máli frá elstu tímum til 1820
 • bragfræði og stílfræði
 • öllum helstu bókmenntahugtökum
Ritun
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • ritun og heimildavinnu þar sem hann getur metið mismunandi heimildir og lagt mat á áreiðanleika þeirra
 • bragfræði og stílfræði
 • öllum helstu bókmenntahugtökum
 • gerð bókmenntaritgerðar

Leikniviðmið

Fræði.
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að lesa forna texta sér til gagns og ánægju
 • að fjalla um bókmenntatexta frá fyrri tíð í ræðu og riti
 • að beita hugtökum bragfræði og stílfræði og öðrum helstu bókmenntahugtökum við greiningu bókmenntatexta
Ritun.
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • notkun handbóka, orðabóka, leiðréttingarforrita og gagnabanka ýmiss konar
 • að beita hugtökum bragfræði og stílfræði og öllum helstu bókmenntahugtökum við greiningu texta
 • að semja heimildaritgerð þar sem hann beitir gagnrýninni hugsun og setur efnið fram á greinargóðan hátt

Hæfniviðmið

Fræði.
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja forna texta og hugmyndaheim þeirra
 • tileinka sér efni ýmissa bókmenntatexta frá fyrri öldum
 • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í talmáli
 • lesa bókmenntir sér til skilnings, gagns og gamans
 • lesa alla texta með gagnrýninni hugsun
Ritun.
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita skýru, lýtalausu og blæbrigðaríku máli í ræðu og riti
 • taka þátt í málefnalegum umræðum, byggja upp skýra röksemdafærslu, tjá afstöðu og efasemdir um efnið og komast að niðurstöðu
 • meta ólíkar heimildir, prentaðar, munnlegar og vefrænar, og áreiðanleika þeirra
 • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í ritmáli
 • skrifa viðamikla bókmenntaritgerð þar sem beitt er öllum helstu hugtökum bókmenntafræðinnar
 • lesa bókmenntir sér til skilnings, gagns og gamans
 • lesa alla texta með gagnrýninni hugsun

Námsmat

Fræði: skriflegar æfingar frammistaða í tímum og ástundun misserispróf
Ritun: skriflegar æfingar frammistaða í tímum og ástundun

Skammstöfun

ÍSLE3BÍ07 og ÍSLE3RB03(R)