Menntaskólinn í Reykjavík

Eðlisfræði

Eðlisfræði

Lýsing

Hreyfifræði, aflfræði, varmafræði og bylgjur

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Hreyfifræði, s.s. skilgreiningu hraða og hröðunnar og lýsingu jafnt hraðaðrar hreyfingar í einni og fleiri víddum.
 • Fyrsta, öðru og þriðja lögmáli Newtons, ýmsum kröftum, svo sem togkrafti þverkrafti og núningi, hringhreyfingu og þyngdarlögmáli Newtons.
 • Vinnu, varðveislu orkunnar og vinnulögmálinu.
 • Meðferð gagna í verklegri eðlisfræði, grafískri úrvinnslu og óvissureikningi.
 • Skriðþunga, varðveislu skriðþunga og skilgreiningu massamiðju.
 • Aflfræði snúningshreyfingar, hornahraða og hornahröðun, hverfitregðu, hverfiþunga og kraftvægi. Snúningsjafnvægi.
 • Lögmálum um þrýsting í flæðiefnum, skilgreining á þrýstingi, þrýsting á dýpi, lögmál Avogadrosar, samfeldnilögmálið og lögmál Bernoullis.
 • Einfaldri sveifluhreyfingu, hugtökum svo sem útslagi hornahraða í sveifluhreyfingu.
 • Bylgjum, sér í lagi efnisbylgjum og ýmsum eiginleikum þeirra svo sem samliðun, hviðum, broti, staðbylgjum, doppler hrifum og hljóðstyrk.
 • Meðferð gagna í verklegri eðlisfræði, grafískri úrvinnslu og óvissureikningi.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • Beita lögmálum eðlisfræðinnar til að leysa ýmiskonar verkefni.
 • Framkvæma mælingar og vinna úr gögnum.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • Heimfæra efni áfangans uppá daglegt líf og umhverfi.
 • Rökstyðja í orðum útreikninga og túlka niðurstöður þeirra.
 • Túlka niðurstöður mælinga s.s. með hjálp grafískrar framsetningar.
 • Vinna með öðrum og skipta verkum.

Námsmat

Misserispróf. Skriflegar æfingar. Yfirferð verkbóka og skýrslna úr verklegum æfingum.

Skammstöfun

EÐLI1HR06 og EÐLI2AV05(N)