Menntaskólinn í Reykjavík

Stærðfræði

Stærðfræði

Lýsing

Hornaföll, hornafallajöfnur og -ójöfnur. Samsett og andhverf föll. Vísis- og lograföll. Markgildi, samfelld og diffranleg föll. Óeiginleg markgildi og aðfellur. Ferilteikningar.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • hornaföllum, hornafallareglum og þríhyrningareikningum
 • samsettum og andhverfum föllum
 • ræðum veldum
 • vísis- og lograföllum og helstu eiginleikum þeirra
 • eiginlegum og óeiginlegum markgildum
 • samfelldni og diffranleika falla
 • undirstöðuatriðum ferilteikninga

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • að beita hornaföllum við þríhyrningareikninga
 • að umrita með hornafallareglum
 • að leysa hornafallajöfnur og -ójöfnur bæði með reikningum og myndrænt
 • að finna andhverfu falla og setja saman föll
 • að beita veldareglum og meðhöndla rætur og ræða veldisvísa
 • að greina helstu eiginleika vísis- og lografalla og leysa dæmi um hagnýtingu þeirra
 • að leysa vísis- og lograjöfnur og -ójöfnur
 • að reikna markgildi og leiða út markgildi einfaldra falla út frá skilgreiningum með epsilon og delta
 • að greina samfelldni falla
 • að beita reglum um samfelld föll
 • að finna diffurkvóta og afleiður falla og rita jöfnu snertla
 • að teikna ferla falla með því að finna halla, útgildi, aðfellur og skurðpunkta við ása

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk skilmerkilega
 • sýna góð vinnubrögð í stærðfræði og nákvæmni í framsetningu
 • útskýra skipulega aðferðir við lausnir margvíslegra verkefna með vísun í reglur
 • öðlast aukið læsi á mál stærðfræðinnar
 • greina hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun og geta byggt upp sannanir
 • búa yfir gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna
 • gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausn verkefna

Námsmat

Námsmat byggir á reglubundnum skriflegum æfingum reglubundnum heimadæmum frammistöðu nemandans í tímum og vinnubrögðum við heimanám skriflegum og munnlegum misserisprófum

Skammstöfun

STÆR2DF07(L) og STÆR3DF07(Ó)