Menntaskólinn í Reykjavík

Þýska

Þýska

Lýsing

Áfram unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun og orðaforði aukinn jafnt og þétt. Leitast er við að nemendur fái aukin tækifæri til að tjá sig. Nemendur þjálfast í nýjum málfræðiatriðum og farið er dýpra í málfræðiatriði fyrra þreps. Unnið er með ýmisskonar kennsluefni samhliða því sem unnið er með annað efni s.s. lestur ýmissa skáldverka, rauntexta, hlustunar- og myndefni. Lögð er ríkari áhersla á menningu og þjóðfélagsmál og önnur svið samfélagsins. Nemendur vinna í auknu mǽli sjálfstæð verkefni og miðla þeim jafnt munnlega sem skriflega. Í lok ársins eiga nemendur að hafa náð kunnáttu upp á stig A2-B1 samkvæmt Evrópska tungumálarammanum.

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, s.s. þverfaglegum orðaforða og flóknari orðasamböndum.
 • notkun tungumálsins í færniþáttunum fjórum við mismunandi aðstæður.
 • grundvallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál.
 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað og geta tengt þau eigin reynslu, samfélagi og menningu.

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál.
 • lesa margs konar gerðir texta og beita mismunandi lestraraðferðum.
 • skrifa ýmis konar texta, jafnt formlega sem óformlega.
 • tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið.

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • skilja meginatriði daglegs máls, s.s. samræður og fjölmiðlaefni um efni sem hann þekkir.
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
 • lesa texta af mismunandi formgerðum og eiga auðveldara en áður með að túlka þá og tjá sig munnlega og skriflega um efni þeirra.
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til.
 • taka þátt í einföldum skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu.
 • tjá sig á nokkuð skýran hátt um ýmis almenn efni eða sérhæfðari efni sem hann hefur kynnt sér vel.
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni og fylgja viðeigandi ritunarhefðum.

Skammstöfun

ÞÝSK2MB12